SÅNGPROFIL

I Haninge musikklasser erbjuder vi sångprofil i årskurs 4-9.

 

Som elev i HMK:s sångprofil har du, förutom lektioner enligt grundskolans ordinarie kursplan en utökad timplan i musik med 4-6 musiklektioner i veckan, beroende på årskurs. Du deltar också i musikklassernas aktiva konsertverksamhet, med flera olika framträdanden per termin.

 

I Haninge musikklassers musikundervisning ingår följande lektioner:

 

Sång

Här får du som går sångprofil sjunga tillsammans med din klass

 

Kör

Här får du som går sångprofil sjunga i en större kör, tillsammans med de andra årskurserna.

 

Musikskapande

Från åk 6 har du en lektion i veckan där du lär dig musikens byggstenar och övar dig i att skapa egen musik.

 

Bruksspel

Från åk 6 har du en lektion i veckan där du lär dig att spela instrumenten trummor, gitarr, bas, piano och sång.